• เพิ่มเพื่อน

Enterprise

โซลูชั่นการวางแผนทรัพยากรสำหรับองค์กร หรือ ERP ที่รองรับการใช้งานหลายภาษาและหลายสกุลเงิน ได้รับการออกแบบมาสำหรับบริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทขนาดกลางที่กำลังเติบโต สามมารถเชื่อมโยงการบริหารการเงิน,การผลิต,การจัดจำหน่าย

Microsoft Dynamics 365


โซลูชั่นการวางแผนทรัพยากรสำหรับองค์กร หรือ ERP ที่รองรับการใช้งานหลายภาษาและหลายสกุลเงิน ได้รับการออกแบบมาสำหรับบริษัทขนาดใหญ่

MICROSOFT DYNAMICS AX


โซลูชั่นการวางแผนทรัพยากรสำหรับองค์กร หรือ ERP ที่รองรับการใช้งานหลายภาษาและหลายสกุลเงิน ได้รับการออกแบบมาสำหรับบริษัทขนาดใหญ่

Medium Bussiness

โซลูชั่นในการบริหารธุรกิจที่สมบูรณ์ ช่วยให้บริษัทขนาดกลางที่กำลังเติบโต สามารถเชื่อมโยงการบริหารการเงิน,การผลิต,การจัดจำหน่าย,การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และข้อมูลอี-คอมเมิร์ซเข้าด้วยกัน

Microsoft Dynamics NAV


โซลูชั่นในการบริหารธุรกิจที่สมบูรณ์ ช่วยให้บริษัทขนาดกลางที่กำลังเติบโต สามารถเชื่อมโยงการบริหารการเงิน,การผลิต,การจัดจำหน่าย,การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และข้อมูลอี-คอมเมิร์ซเข้าด้วยกัน

Small Bussiness

ระบบบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางที่กำลังเติบโต ที่ครอบคลุมการทำงานมากที่สุด และสนับสนุนทุกฟังก์ชัน การทำงาน

QUICK ERP SMEONE


ระบบบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางที่กำลังเติบโต ที่ครอบคลุมการทำงานมากที่สุด และสนับสนุนทุกฟังก์ชัน การทำงาน

Odoo


ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจหรือ ERP ที่มีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วที่สุดในโลก อีกทั้งเป็นแอพลิเคชันที่รองรับการทำงานทางด้านธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบที่คุณต้องการ

Addition Software

โซลูชั่นเสริม ERP Software เพื่อให้การทำงานเฉพาะได้สมบูรณ์แบบ

PlannerOne©


โปรแกรมจัดตารางการผลิตขั้นสูง PlannerOne© สำหรับ Microsoft Dynamics NAV เป็นโซลูชั่นจัดการตารางการผลิตในคลิ๊กเดียว

QUICK ERP PMOne


โปรแกรมวางแผนการซ่อมและตรวจเซ็คเครื่องจักร รถยนต์ อาคารและสินทรัพย์อื่นๆ ที่พัฒนาขึ้นสำหรับ Microsoft Dynamics NAV, Dynamics AX และ SMEOne โดยเฉพาะ

Jet Reports


โซลูชัน BI และการรายงานที่พัฒนาขึ้นสำหรับ Microsoft Dynamics NAV และ AX โดยเฉพาะ

Power BI


สรุปผลข้อมูลจำนวนไม่จำกัด จากข้อมูลจำนวนมากๆ หลายๆ แหล่งข้อมูลสำหรับ Microsoft Dynamics NAV, Dynamics AX และ SMEOne

MES SOLUTION


ควบคุมการผลิตโดย Link ใบสั่งผลิตที่มาจากระบบ ERP ระบบ MES จะทำหน้าที่คอยบันทึกผลผลิตให้อัตโนมัติผ่านการเชื่อมต่อสัญญาณกับ ระบบ PLC, SCADA หรือ Sensor ต่างๆ