• เพิ่มเพื่อน

AMA Logistics Co., Ltd.

กิจกรรมวันที่ 29 ก.ค 59 ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม Dynamics NAV 2016 ในระบบการซ่อมบำรุงรถ (PM Truck)ให้กับ AMA Logistics Co., Ltd.

บริการด้วยใจ 
ดูแลให้ดั่งบริษัทตน
ควิกอีอารพีทีม พร้อมบริการ!!!

...