• เพิ่มเพื่อน

Feltech Manufacturing Co.Ltd.

กิจกรรมวันที่ 29 ก.ค 59 ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม Dynamics NAV 2016 ในModule วางแผนการผลิต (MRP) ให้กับ Feltech Manufacturing Co.Ltd.

บริการด้วยใจ 
ดูแลให้ดั่งบริษัทตน
ควิกอีอารพีทีม พร้อมบริการ!!!

...